طالبان با احداث سد «پاشدان» می‌خواهد همان مختصر آبی را هم که به سمت ایران روانه می‌شود، مهار کند؛ این بازی کثیف ژئوپلتیکی طالبان علیه ایران است
طالبان با احداث سد «پاشدان» می‌خواهد همان مختصر آبی را هم که به سمت ایران روانه می‌شود، مهار کند؛ این بازی کثیف ژئوپلتیکی طالبان علیه ایران است
سفیر سابق ایران در کابل گفت: طالبان با احداث سد «پاشدان» در نظر دارد همان مختصر آبی را هم که به سمت ایران روانه می‌شود، مهار کند، از این موضوع به عنوان اهرم فشار و بهم‌ریختگی در ایران استفاده می‌کند. آب هریررود به ترکمنستان هم می‌رفت و با سدسازی‌های افغانستان کل اکوسیستم در حال بهم ریختن است.

به گزارش دیار عیار به نقل از ایلنا، ابوالفضل ظهره‌وند در خصوص اهداف ژئوپلیتیکی طالبان اظهار داشت: درواقع امریکا و اسرائیل به دنبال استفاده از ابزار آب علیه ایران هستند و طالبان هم عامل آن‌ها است، افغانستان نیازی به سد ندارد بلکه نیاز به سیستم آبیاری درست و آبخوان‌داری دارد. این کشور اکنون زیرساخت آبی نیاز دارد، ما در ایران روی روش‌های آبخوان‌داری تمرکز کرده‌ایم، افغان‌ها هم می‌توانستند به کمک ایران ظرفیت‌های کشاورزی خود را بهبود دهند.

وی افزود: اکنون طالبان پول و متخصص ندارد که بخواهد پروژه سدسازی اجرا کند. اگر پول داشت اجازه نمی‌داد مردم افغان به سمت ایران سرازیر شوند، برنامه‌ای که افغانستان دنبال می‌کند بازی کثیف ژئوپلیتیکی است. به طوری که آب را از آمودریا هم به کانال غیرفنی روان کرده‌اند در صورتی که ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان باید اعتراض می‌کردند، دیپلماسی ما نیز این مسئله را تبیین نکرد.