مرامنامه:

پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار، پایبند به قانون مطبوعات، اخلاق حرفه ای ژورنالیستی ست و در راستای تحقق استانی توسعه یافته تلاش خواهد کرد.

هیئت تحریریه دیار عیار به دلیل ملاحظات رایج در منطقه از جمله روابط قومی و جناحی چشم بر ناکارآمدی های مدیریتی نبسته و تمام همت خود را برای واسطه گری میان مطالبات مردمی و مدیران به کار خواهد بست.

این پایگاه خبری تحلیلی، مکانی امن برای انتشار دیدگاه اندیشمندان، اهل تحقیق و صاحبنظران مطالبه گر خواهد بود تا در راستای توسعه همه جانبه چهار سوی استان به جدال مشکلات برخیزیم.

نام دیار عیار از آنسوی بر این پایگاه خبری تحلیلی نهاده شده تا همواره به خود یادآور شویم از اخلاق جوانمردی عدول نکرده و هیچگاه چشم بر پیمان خود با مردم نبندیم و همواره برای رسیدن اقتصادی کارآمد، فرهنگی پویا و توسعه همه جانبه کوشا باشیم و تن به ناملایمات ندهیم.

دیار عیار دست دوستی و همکاری به سوی اهالی قلم دراز کرده و از انتشار هر گونه اندیشه ای که بنیان علمی و نثری شیوا داشته باشد استقبال می کند.

به زعم هیئت تحریریه این پایگاه خبری تحلیلی، پاشنه آشیل استان سیستان و بلوچستان، اقتصاد ضعیف و عدم ایجاد اشتغال نسبت به رشد جمعیت آنست. ما علاوه بر نقد ضعف مدیریت اقتصادی استان و تلاش برای ارائه راهکار برای برون رفت از بحران، در پهنه وسیع ادبیات، هنر و فرهنگ غنی قلم خواهیم زد تا زیربنای توسعه فراهم شود.