با توجه به ذخایر چاه نیمه، بهره‌برداری از طرح اضطراری تامین آب چه هدفی را دنبال می کند؟
با توجه به ذخایر چاه نیمه، بهره‌برداری از طرح اضطراری تامین آب چه هدفی را دنبال می کند؟
مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار در شبکه ایکس ندشت: با توجه به وجود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در چاه نیمه (به اندازه حدود ۴ سال آب مصرفی زاهدان و سیستان) بهره‌برداری از پروژه اضطراری تامین آب سیستان و زاهدان در منطقه دشتک توسط مخبر به جز آسیب زدن به سفره آب زیرزمینی و موجه نشان دادن نصب دستگاه آب شیرین کن چه هدفی را دنبال می کند؟

به گزارش دیار عیار، فرشید عابدی در این رشته توییت ادامه داد:
‏قابل توجه دستگاه‌های نظارتی
اگر اعتبارات طرح اضطراری تامین آب و نصب دستگاه آب شیرین کن دشتک را همزمان با تجمیع آب چاه نیمه ها توسط قرارگاه محرومیت زدایی به طرح انتقال آب از تهلاب اختصاص می دادند، منطقی نبود؟
وی تصریح کرد: حیف و میل بیت المال و ترک فعل شاخ و دم ندارد.