ادعای خلاف واقع سلاجقه مبنی بر آبگیری ۵۰ درصد تالاب هامون
ادعای خلاف واقع سلاجقه مبنی بر آبگیری ۵۰ درصد تالاب هامون
پس از بارندگی‌های شدید در حوضه های آبریز افغانستان به ویژه حوضه آبریز هیرمند، سیلاب هایی از طریق رودخانه هیرمند و فراه به سمت مرز های ایران روانه شد. بخش زیاد سیلاب های بزرگ رودخانه هیرمند پس از رسیدن به بند انحرافی کمال خان به سمت گودزره منحرف شد و بخش اندکی حدود کمتر از ۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه برای اراضی کشاورزی شهرهاب پایین دست و حقابه ایران رهاسازی شد.

سیلاب رودخانه فراه و که مانند سیلاب رودخانه هیرمند باعث بروز خسارت‌های جانی و مالی شده بود وارد تالاب هامون سابوری قسمت افغانستان شد و مثل همیشه با وزش باد بخشی از آب وارد هامون سابوری قسمت ایران شد. شنیده ها حاکی از آن است که طبق آمار ارائه شده از جانب دستگاه متولی به یکی از نهادهای نظارتی، حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی تالاب هامون در جغرافیای سیاسی ایران و افغانستان آبگیری شده است، اما رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرده که ۵۰ درصد تالاب هامون آبگیری شده است!
متاسفانه تعجیل برای تطهیر طالبان کار را به جایی رسانده که یک استاد دانشگاه وجه تمایز درصد و هکتار را نمی داند!
مجموع مساحت تالاب هامون متشکل از سه تالاب هامون سابوری، هامون پوزک و هامون هیرمند ۵۷۰ هزار هکتار است که ۳۸۲ هزار هکتار آن سهم ایران است. کمتر از ۱۰ درصد تالاب هامون پوزک، حدود ۵۰ درصد تالاب هامون سابوری و ۱۰۰ درصد تالاب هامون هیرمند سهم ایران است.
برای احیای تالاب هامون بین ۹ تا ۱۲ میلیارد متر مکعب آب کافی است، اظهار نظر خلاف واقع رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که مغایر منافع ملی و اصول دیپلماسی رسانه است؛ بدین معناست که حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب وارد تالاب هامون شده است. مادامی که با وجود بند انحرافی کمال خان حدود یک هشتم حقابه ایران از رودخانه هیرمند تامین شده، چنین اظهار نظری به معنای ورود هفت برابر میزان حقابه است!‌
به گفته کارشناسان ۳۵ هزار هکتار از تالاب هامون در جغرافیای افغانستان و حدود ۲۰ هکتار از اراضی تالاب هامون قسمت ایران آبگیری شده است، اما تصاویر ماهواره‌ای روز سه شنبه نشان می دهد که حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع از اراضی شوره زار گودزره آبگیری شده است.
علی سلاجقه، معاون رئیس دولت سیزدهم و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست چندی قبل اعلام کرده بود که میزان حقابه ایران از رودخانه هیرمند ۸۵۰ میلیون لیتر است. این اظهار نظر واکنش های زیادی را در پی داشت، برخی از کاربران سیستانی در شبکه اجتماعی ایکس به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کنایه زده بودند که اگر از بچه دبستانی های منطقه سیستان سوال کنید که حقابه هیرمند چقدر است؟ پاسخ خواهند داد که ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال نرمال آبی.

فرشید عابدی