گلایه ای از مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان؛ هیچ گزینه ی بومی برای تصدی قائم مقامی صدا و سیما نداشتیم؟
گلایه ای از مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان؛ هیچ گزینه ی بومی برای تصدی قائم مقامی صدا و سیما نداشتیم؟
اگر چه انتصاب مدیر کل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان به عنوان نخستین مدیر بومی استان بر این مسند، با حواشی زیادی همراه بود، اما با آمدن وی بر خلاف پیش بینی ها، فضای مطلوبی نقد عملکرد مدیران و گفتگو درباره مشکلات استان فراهم شد.

موضوع این یادداشت نقد عملکرد شبکه هامون در مدت کرسی نشینی علیرضا کیخا نیست، بی تردید در خصوص نقد این شبکه استانی نکات مثبت و منفی بسیاری می‌توان یافت. محور این یاداشت یک گلایه است. همان‌طور که امروز خرسندیم یک بومی آشنا به مشکلات منطقه بر کرسی مدیریت مرکز صدا و سیمای استان تکیه زده، بسیار خرسندتر می شدیم تا بستری فراهم شود تا مدیران بومی در این مجموعه رشد کرده و روند انتصاب مدیران بومی تداوم یابد.
مدیرکل صدا و سیمای استان پس از استعفای باقر مقامی به عنوان قائم مقام، این جایگاه را به علی محمدی معاونت پیشین صیانت و حفاظت صدا و سیمای استان سپرد. علی محمدی پس از چند سال تصدی معاونت صیانت و حفاظت صدا و سیما از استان رفت و با کنار رفتن باقر مقامی دوباره از وی دعوت شد تا به استان بازگردد و بر کرسی قائم مقامی تکیه زند. حال گلایه مان اینست که آیا ما هیچ گزینه ی بومی در استان برای تصدی این جایگاه نداشتیم؟ در صدا و سیمای استان چند معاون با سابقه وجود دارد که با اندکی توجه و اعتماد ظرفیت مدیرکلی دارند. عدم اعتماد مدیران صدا و سیمای کشور به نیروهای بومی باعث شده تا علیرضا کیخا اولین کرسی نشین بومی باشد. اکنون با وجود یک مدیرکل بومی حداقل توقع آنست که به نیروهای بومی جوان و شایسته اعتماد شود. جایگاه قائم مقامی برای نیروهای بومی یک فرصت است تا کرسی نشینی بومی ها تداوم یابد. وقتی یک مدیر بومی به بومیان منطقه اعتماد نمی کند و معاونی که از استان رفته را با جایگاهی بالاتر به استان باز می گرداند، چگونه از مدیران کشوری توقع اعتماد داشته باشیم؟ اگر به هر دلیل نیروهای بومی داخل مجموعه توقعات مدیرکل را برآورده‌ نمی ساختند، توقع می رفت از نیروهای فرهنگی خارج از مجموعه و حتی از همکاران و همفکرانِ خود برای تصدی این جایگاه بهره میبرد. مدیرکل سابق صدا و سیمای استان اگر چه خود بومی نبود، اما سه معاون بومی را برای تصدی جایگاه قائم مقامی معرفی کرد. علی اصغر زارع به عنوان بومی منطقه پس از مدتی قائم مقامی در صدا و سیمای سیستان و بلوچستان به منصب قائم مقامی صدا و سیمای خراسان جنوبی رسید و یکی از گزینه های احتمالی مدیرکلی در این استان است. پرورش نیروهای بومی و ایجاد فرصت برای دیده شدن، آن هم در صدا و سیما که از حساسیت های زیادی برخوردار است، از ضروریات است و نباید به سهولت از آن چشم پوشی کرد.