پرداخت حقوق کارکنان شهرداری زاهدان با تسهیلات 
پرداخت حقوق کارکنان شهرداری زاهدان با تسهیلات 
بحران درآمد و مدیریت نادرست در شهرداری زاهدان این نهاد عمومی غیر دولتی را در شرایط دشواری قرار داده است. عدم پرداخت حقوق پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکت همیار تجارت و شرکت های خدماتی، نیروها را در شرایط بغرنجی قرار داده است و خودسوزی یکی از کارکنان و شائبه بحران مالی پیامدهای زیادی در جامعه داشت.

بر اساس گزارش های واصله نیروهای ستادی و اجرایی دو ماه حقوق نگرفته اند و وارد سومین ماه شده اند. معوقه نیروهای شرکتی خدماتی به بیش از این مدت می رسد. در هفته های گذشته زمزمه گشایش حساب کارکنان شهرداری در بانک مهر ایران بالا گرفت و با نگرانی ها و ابهامات بسیار همراه شد. در روزهای اخیر ارسال فرم اخذ تسهیلات بانکی برای کارکنان از این بانک بر ابهامات افزود و سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می سازد. آیا حقوق پرسنل به صورت وام داده می شود؟ میزان سود هر وام چقدر است؟ بانک سود خود را از وام گیرنده دریافت می کند یا شهرداری؟ اگر شهرداری به عنوان ضامن، موظف به پرداخت اقساط بانک است در صورت عدم استطاعت مالی، طرف حساب بانک چه کسی است؟ وام گیرنده یا ضامن؟ اگر پس از مدتی شهردار زاهدان تغییر کرد و شهردار بعدی پرداخت تسهیلاتی که در قالب حقوق به کارکنان شهرداری پرداخت شده را نپذیرفت، تکلیف چیست؟

تا کی قرار است حقوق پرسنل از طریق وام داده شود؟

در دوره شهردار سابق زاهدان، حساب کارکنان شهرداری از بانک شهر به بانک تجارت منتقل شد و در این جابه جایی عده ای از کارکنان نورچشمی وام هایی با سود کم گرفته و در نهایت شهرداری با تسهیلات چند صد میلیارد تومانی، اقدام به خرید ماشین آلات کرد و تاکنون پرداخت معوقات اقساط در هاله ای از ابهام مانده است.

با توجه به تجربه گشایش حساب در بانک تجارت، این نگرانی وجود دارد که انتقال حساب به بانک مهر ایران پیامدهای دیگری به مدیریت شهری تحمیل گردد.

لازم به ذکر است بی نظمی در پرداخت حقوق ها از ماه‌های پایانی مدیریت سابق شهرداری آغاز شده و تاکنون تداوم یافته است و شورای اسلامی شهر زاهدان و مدیریت شهری، تاکنون نتوانسته اند در این باره تمهیدات لازم را بیندیشند.