ورودی آب رود هیرمند به سیستان قطع شد| انحراف آب به گودزره ادامه دارد!
ورودی آب رود هیرمند به سیستان قطع شد| انحراف آب به گودزره ادامه دارد!
پس از رسانه ای شدن تنش لفظی عضو کمیسیون امنیت ملی و سفیر ایران در افغانستان در خصوص انحراف سه میلیارد مترمکعب آب به سمت گودزره، جریان ورودی آب به سیستان روند کاهش داشته و طی چند روز گذشته ورودی آب قطع شده، اما انحراف آب به سمت شوره‌زار گودزره ادامه دارد!

به گزارش دیار عیار، طی چند روز اخیر مقدار ورودی آب در کانال فیدر یک (ورودی چاه نیمه در جاریکه) بسیار ناچیز بوده و اکنون به طور کانل قطع شده است. حجم آب موجود در چاه نیمه های ۱ و ۳ در مجموع تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال ۲۹۳ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

جریان آب از سرریز بند کمال خان به گودزره اندکی کاهش یافته، اما استمرار دارد. به نظر می رسد با توجه به کاهش آب در بالادست هیرمند دریچه های خروجی بند کمال خان بسته شده اند.