واکنش دکتری مدیریت منابع آب به بارش ۳۰ میلیارد متر مکعبی در جنوب سیستان و بلوچستان؛ دولت با هزینه ۱۰۰ همت، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب دریا را شیرین سازی و به استان تخصیص می‌دهد!
واکنش دکتری مدیریت منابع آب به بارش ۳۰ میلیارد متر مکعبی در جنوب سیستان و بلوچستان؛ دولت با هزینه ۱۰۰ همت، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب دریا را شیرین سازی و به استان تخصیص می‌دهد!
دکتری مدیریت منابع آب و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اظهار نظر معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان مبنی بر اینکه در بارندگی‌های ۳ ماه اخیر جنوب استان، بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب بارش رخ داده است، در شبکه ایکس نوشت: دولت قرار است با هزینه بیش از 1/8میلیارد دلار (100همت)، تنها 100میلیون مترمکعب از این آب را شیرین‌سازی و دوباره به استان تخصیص دهد.

به گزارش دیار عیار، حجت میان آبادی در این رشته توییت ادامه داد: پروژه شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان، ۱۴۰۲، صد هزار میلیارد تومان (یک صد همت)!

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان اواخر اردیبهشت امسال در مصاحبه با ایرنا گفته بود که در بارندگی های سه سامانه بارشی اخیر که در پایان سال قبل و در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری در استان باریده بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب است.

سروری نژاد در خصوص فائق آمدن بر مشکلات ناشی از سیلاب‌ها در سیستان و بلوچستان عنوان کرد: با عنایت به اینکه این استان مادام تحت تاثیر سیلاب‌ها از یک طرف و کم آبی و خشکسالی مواجه است؛ انجام انواع عملیات آبخیزداری و آبخوانداری یکی از مهمترین راه های استحصال آب در بالادست است تا با افزایش نفوذ آب در خاک، کاهش شیب آبراهه ها از حجم سیلاب هاکاسته شود.