واریزی و برداشت وجه غیرقانونی مدیر مالی شهرداری زاهدان به عنوان تجمیع و مزایا
واریزی و برداشت وجه غیرقانونی مدیر مالی شهرداری زاهدان به عنوان تجمیع و مزایا
در دوران شهردار سابق پاداش های نجومی، اضافه کار و مزایا به نورچشمی ها تبدیل به یک سنت شده بود که خوشبختانه در زمان شهردار فعلی به دلیل مشکلات مالی که از شهردار سابق زاهدان به میراث گذاشته شده بود به حداقل خود رسید.

اخیرا در اقدامی عجیب رییس امور مالی شهرداری زاهدان، بدون اخذ مجوز قانونی و خارج از حوزه اختیارات خود، مبلغ یکصد میلیون تومان را بین چند نفر از کارکنان شهرداری تحت عنوان پاداش تجمیع حقوق و مزایای کارکنان تقسیم می کند. پاداش تجمیع حقوق و مزایای کارکنان میبایست در زیر مجموعه معاونت منابع نیروی انسانی و برنامه ریزی انجام شود. سهم مدیر مالی از این وجه اختصاص دریافتی غیرقانونی ۱۵ میلیون تومان بوده است و تقریبا به حساب سایر افراد هم به همین میزان واریز شده است. جالب توجه آنست که این مبالغ به حساب کسانی واریز شده که اصلا نسبت به علت واریزی اطلاعی نداشته و از مدیران ارشد شهرداری بوده اند. شنیده ها حاکی از آنست که شهردار و برخی از دریافت کنندگان وجوه واریزی نسبت به این اقدام مخالف بوده و خواهان بازگشت بودجه به حساب شهرداری هستند. این در حالی اتفاق می افتد که به دلیل مشکلات مالی و منابع محدود درآمدی، پروژه های در دست اجرا شهرداری زاهدان با کمبود منابع مالی مواجه هست و حقوق کارکنان هم با تاخیر پرداخت می‌شود.

مدیر مالی شهرداری زاهدان که از چهره نزدیک به شهردار سابق زاهدان بوده و نقش تاثیرگذاری در تصمیمات وی داشته است قریب به ۹ سال بر این کرسی تکیه زده و تعدادی از اقوام نزدیک و از جمله همسر خود را نیز جذب شهرداری کرده است.