جامعه مدنی قربانی نگرش سنتی
جامعه مدنی قربانی نگرش سنتی
سیطره تفکر سیاست سنتی بر فضای استان، یک بن بست سیاسی به وجود آورده و امکان زایش تفکرات نو را گرفته است. سایه سنگین مردان سیاست بدون مدرک تحصیلی سیاسی یا اقتصاد و دانش لازم علم سیاست، به استمرار عقب ماندگی های تاریخی تداوم بخشيده است. در نبود احزاب فعال، رسانه های مستقل و نهادهای مدنی، این مردان قدرت عاری از اندیشه های مدرن در هیبت رهبران مذهبی، بزرگان طوايف و مراکز قدرت سنتی هستند که خط و ربط های سیاسی استان را تعیین کرده و آرای مردمی را به صندوق انتخابات سوق می دهند. بحران در شورای اسلامی شهرهای استان، ناکارامدی نمايندگان مجلس و مردان تاثیرگذار در انتصابات، نمونه بارز در مسیر اشتباه بودن است.

شکایت از اهالی رسانه و فعالان اجتماعی توسط مدیرانی که خود را فراتر از قانون دانسته و عشق به قدرت باعث شده تا توان دل کندن از پشت میز نشینی را نداشته باشند از بزرگترین آسیب ها بر سر راه شکل گیری طفل نوپای جامعه مدنی ست. تشکیل جامعه مطالبه گری فرمایشی از سوی برخی نهادها، علاوه بر اینکه کمکی به بن بست های سیاسی استان نمی کند بلکه آن‌را به بیراهه می برد.

محاکمه و زندانی کردن اهالی رسانه مستقل، باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جوانان علاقمند به فعالیت های مدنی و مطالبه گری می شود و عملا نظام انتخاباتی استان در دستان همان مراکز سنتی قدرت باقی می ماند و رویای تغییر و برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی برای چند دهه به تاخیر می افتد.