تغییرات مدیریتی در شهرداری زاهدان
تغییرات مدیریتی در شهرداری زاهدان
شهردار زاهدان، با صدور احکامی جداگانه سرپرست معاونت امور زیربنایی و عمرانی، سرپرست معاونت خدمات شهری، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک، سرپرست معاونت سرمایه گذاری، سرپرست مدیریت منطقه سه، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مشاور شهردار در حوزه مالی و اقتصادی ومشاور شهردار در امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان را منصوب کرد.

به گزارش دیار عیار، بر اساس احکام صادره از سوی محمد امیر براهویی شهردار زاهدان، داود صفایی کشتگر به عنوان سرپرست معاونت امور زیر بنایی وعمرانی، نظیر احمد هاشمزهی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری، عباس یعقوبی نیا به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک، حمیدرضا عابدی به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، پیمان نارویی به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی، آسا ریگی به عنوان سرپرست معاونت سرمایه گذاری، ابراهیم شهریاری به عنوان سرپرست مدیریت منطقه سه، محمد رضا مقدم به عنوان مشاور شهردار در حوزه مالی و اقتصادی و محمود شهرکی بعنوان مشاور شهردار در امور فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری  زاهدان منصوب شدند.