آب شرب سیستان با تکیه بر منابع سرزمینی تامین می‌شود
آب شرب سیستان با تکیه بر منابع سرزمینی تامین می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: طرح فوری و اضطراری تأمین آب آشامیدنی سیستان وابستگی به آب هیرمند را کاهش داده و آب منطقه از منابع داخلی تأمین می‌شود.

به گزارش دیار عیار محمدامین بارانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تشریح طرح‌های در دست بهره‌برداری تأمین آب آشامیدنی منطقه سیستان در روزهای آینده اظهار کرد: تأمین آب آشامیدنی شمال سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان منطقه سیستان و شهر زاهدان مرکز استان وابسته به ورودی آب هیرمند است.

وی افزود: بر این اساس وزارت نیرو در گام نخست اقدام به مطالعه و بررسی تأمین آب آشامیدنی از منابع داخلی و نزدیک به منطقه سیستان کرد و این اقدام با فرض حذف مخازن چاه نیمه و اتکا به منابع داخلی به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد، اما به دلیل محقق نشدن این طرح، آب منطقه‌ای استان طرح دیگری با عنوان «طرح جامع آبرسانی و تأمین آب آشامیدنی سیستان» را در دستور کار خود قرار داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این طرح پس از مطالعات ژئوالکتریک و ژئوفیزیک حفر چاه‌های اکتشافی با استفاده از ظرفیت آب‌های زیرزمینی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پتانسیل‌های موجود در محدوده میل نادر و دیوار مرزی و پریان مشترک، مورد توجه و تأیید قرار گرفت و عملیات حفاری کار شروع شد.

وی گفت: تاکنون عملیات حفر ۲۵ حلقه چاه در منطقه میل نادر برای تأمین حداکثر ۸۰۰ لیتر بر ثانیه آغاز و در حال حاضر این طرح شامل حفاری چاه، اجرای شبکه جمع‌آوری، خطوط انتقال و مخازن متعادل‌کننده با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و هدف آن انتقال آب به تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهر زابل است.

بارانی درباره عملیات اجرایی طرح در منطقه زهک گفت: در فاز نخست عملیات اجرایی، حفاری ۱۰ حلقه چاه در محدوده پریان مشترک در دست اقدام قرار گرفت و در ادامه نیز تعداد چاه‌ها برای جبران کسری آب آشامیدنی شهر زهک و روستاهای اطراف افزایش یافت.

وی تأکید کرد: تاکنون عملیات حفاری ۱۹ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق به اتمام رسیده که ۱۰ حلقه از این چاه‌ها پس از تجهیز به تصفیه‌خانه زهک منتقل و به منظور کسری آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: عملیات اجرای طرح محدوده پریان مشترک و زهک با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی شامل حفاری و تجهیز چاه‌ها، اجرای خطوط انتقال اصلی و فرعی و اجرای مخزن مکش در حال اجراست.