مدیران در انتخابات بی طرف بمانند
مدیران در انتخابات بی طرف بمانند
با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و علیرغم ساختار سنتی تبلیغات در استان، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی درصددند تا با طریق نزدیک شدن به مدیران و بهره گیری از نفوذشان در میان طوایف، افراد زیر مجموعه و خدمات گيرنده بهره برده و میزان آرای احتمالی خود بر روی کاغذ را افرایش دهند. در این میان برخی مدیریت ها به دلیل حوزه گسترده کاری، تعداد کارکنان و نوع رابطه ای که با طیف های مختلف مردمی دارند برای کاندیداها اهمیت بیشتری دارند. 

یکی از دلایل مداخله نمایندگان مجلس در انتصابات یک ساله اخیر استان و کشور که منجر به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات شد، ریشه در علاقه نمایندگان به انتخاب مجدد در حوزه انتخابی شان دارد.

در یک‌سال اخیر چند جابه جایی مهم مدیریتی در استان صورت پذیرفت که به دلیل وجود شائبه مداخله نمایندگان، حواشی زیادی پیدا کرد. اخیرا هم نشستی در سیستان برگزار شد که به شائبه تبلیغاتی بودن نشست دامن زد و گمانه زنی ها و سوالات بسیاری در این باره طرح گردید. این شائبه ها وقتی قوت می گیرد که شنیده ها حاکی از آنست که برخی مدیران درصدد تاخیر بازنشستگی خود تا بعد از انتخابات هستند.

طبق قانون نباید از امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع کاندیدایی خاص بهره برده شود و همواره روسای دولت ها توصیه به بی طرفی مدیران می کنند، اما متاسفانه برخی مدیران بی طرف نمی مانند و به انحای مختلف به کاندیداهای نزدیک به خود یاری می رسانند. قانون منعی برای بی طرفی مدیران در بعد از ساعت اداری ندارد اما اخلاق حکم می کند تا مدیران، محیط کاری خود را تبدیل به تریبونی برای کاندیداها یا نمایندگان مجلس فعلی نکنند.

در سیستان و بلوچستان، اجماع طوایف بر سر کاندیداها، احتمال برد و باخت ها را افزایش می دهد. از آن‌جا که مدیران به دلیل در اختیار داشتن کرسی های قدرت نفوذ زیادی در میان طوایف خود پیدا می کنند،  مورد توجه کاندیداها و نمایندگان قرار می گیرند. آن تعداد مدیرانی که خود را وامدار نمایندگان می دانند، از قبل تکلیف آن‌ها روشن است،  اما آن هایی که وامدار نیستند غالبا به سوی شاخص ترین کاندیدای عضو طایفه گرایش پیدا می کنند. دسته ای هم که بر اساس مسائل رفاقتی و جناحی وارد رایزنی های انتخاباتی می شوند.

دسته ای از مدیران هم که با هدف حفظ حرمت کرسی و جایگاه خویش بی طرف می‌مانند و هدف این یادداشت الگو قرار دادن این دسته مدیران است. یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان برگزار شده و به دلیل ساختار سنتی و نگرش قومی و مذهبی، هنوز استان به توسعه نرسیده و نمایندگان نتوانسته اند حضور قدرتمندی در مجلس داشته و زمینه رشد و توسعه استان را فراهم کنند. نمایندگان استان به دلیل رقابت های ناسالم قومی، به جای همگرایی دچار حواشی شده و متاسفانه نتوانسته اند در قالب یک تیم قدرتمند دست به دست هم داده و با یک وحدت واقعی به توسعه همه جانبه کل استان بیاندیشند. بی تردید در برخی ادوار به صورت موردی افراد توانمندی به مجلس راه یافته اند، اما به دلیل عدم همراهی مجمع نمایندگان استان و به جای همگرایی به برجسته کردن اختلافات روی اورده و در دوران گذار از عقب ماندگی های تاریخی و بهبود اوضاع وامانده ایم.