ثبت اختراع پماد گیاهی برای درمان سوختگی توسط دختر سیستانی
ثبت اختراع پماد گیاهی برای درمان سوختگی توسط دختر سیستانی
سپیده پودینه دختر سیستانی موفق شد پس از ماه ها تلاش و آزمایش اختراع پماد گیاهی برای درمان سوختگی را به ثبت برساند.