تاملی درباره رفتار نامناسب یکی از همراهان وزیر نیرو با یک خبرنگار/ قدردانی از مدیرکل روابط عمومی استانداری بابت حمایت از خبرنگار
تاملی درباره رفتار نامناسب یکی از همراهان وزیر نیرو با یک خبرنگار/ قدردانی از مدیرکل روابط عمومی استانداری بابت حمایت از خبرنگار
رفتار نامناسب یکی از همراهان وزیر نیرو با یک خبرنگار، تکرار خطاهای دولتمردان با اهالی این صنف آسیب پذیر است. در حالیکه اهالی مستقل رسانه حال و روز خوشی ندارند و با انواع بی مهری ها دست و پنجه نرم می کنند، حوادثی از این دست به موقعیت متزلزل آن‌ها اشاره دارد.

آستانه تحمل پایین مدیران و عدم پاسخگویی در قبال مطالبات آن‌ها، باعث شده پروژه های بی بازده در سطح استان و به ویژه در منطقه سیستان افزایش یابد و کمتر خبرنگاری به نقد عملکرد دولت در استان بپردازد. نگاه از بالا به پایین مدیران به خبرنگاران باعث شده تا گفت و گو شکل نگیرد و مدیران به صورت یک‌طرفه و بدون رجوع به افکار عمومی و شنیدن اظهار نظرهای صاحبنظران به تدوین و تصویب طرح ها مبادرت ورزیده و فرصت بهره گیری از آرای دیگران را از دست بدهند. نمونه بارز این بی اعتنایی ها، طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان و زاهدان از سه راهی دشتک است که علاوه بر تهدید منابع محدود زیرزمینی، به باور بسیاری از کارشناسان بومی، محیط زیست منطقه را هم با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در هر روی امیدواریم به جای تهدید و ارعاب اهالی رسانه، زمینه تعامل با آن‌ها فراهم شود و به جای طرد آن‌ها، بستر گفت و گو فراهم شود. در اینجا جا دارد از مدیرکل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در جریان برخورد با خبرنگار، از وی حمایت کرده قدردانی نمود. اصحاب رسانه در استان به وحدت و حمایت از یکدیگر نیاز دارند تا در مواجهه با مدیرانی که قصد محدود کردن آن‌ها را دارند، صدایشان شنیده شود.
جامعه مدنی نحیف سیستان و بلوچستان برای تاثیر گذاری نیاز به هم افزایی و هم گرایی دارند، در غیر اینصورت به مثابه یک کویر بی آب و فاقد پوشش گیاهی به سمت فرسایش و نابودی حرکت خواهند کرد.