ایران از اهرم اقتصادی کنونی برای گرفتن حقابه هیرمند بهره ببرد
ایران از اهرم اقتصادی کنونی برای گرفتن حقابه هیرمند بهره ببرد
درگیری‌های چند ماه اخیر میان مرزبانان طالبان و ارتش پاکستان منجربه انسداد مرزهای دو کشور و توقف مبادلات تجاری شده، این امر موجب شده که کالاهای مورد نیاز افغانستان به سمت بندرعباس سوق پیدا کند.

افزایش میزان پهلوگیری کشتی های باری در بندر عباس باعث کاهش شدید ناوگان جاده ای شده و این مسئله باعث افزایش میزان ساعت کار پایانه های مرزی رسمی مرز ایران و افغانستان از جمله پایانه مرزی میلک شده است.
با توجه به تنش میان دو کشور افغانستان و پاکستان، ایران تنها کشوری ست که با دسترسی به آب های آزاد می تواند کالاهای اساسی افغانستان را از طریق سه مرز رسمی میلک، ماهیرود و دوغارون تامین کند. اگر از دیدگاه سنتی (دیپلماسی=مذاکره) فاصله بگیریم، با تاکید بر دیپلماسی نوین همان گونه که سامانه انحرافی بند کمال خان و سایر رویکرد های هیدروپلیتیکی افغانستان ابزارهای دیپلماسی این کشور محسوب می‌شود، هم اکنون با توجه به شرایط، موقعیت ژئوپولیتیک ایران و ضرورت تامین کالاهای اساسی افغانستان از طریق آب های آزاد ابزار مهم دیپلماسی ایران برای تامین حقابه هیرمند است.
تئوری تشکیل شورای همکاری کشورهای همسایه افغانستان برای مقابله با تنش آبی با این کشور نسخه قابل تاملی است که می‌توان از این طریق با فشار به افغانستان حقابه کشورهای همسایه افغانستان از رودخانه های فرامرزی این کشور را مطالبه کرد. تنش فعلی افغانستان با پاکستان و عدم دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد، شرایط فوق العاده ای برای ایران فراهم کرده است.
رفتار ایران در قبال این شرایط، می تواند اثبات کند که آیا تراز تجاری با افغانستان برای تصمیم گیران کشور مهم تر از سرنوشت سیستان و حقابه ایران از رودخانه هیرمند است یا خیر؟