برخورد فیزیکی و اهانت فرد همراه وزیر نیرو به یک خبرنگار در سیستان و بلوچستان!
برخورد فیزیکی و اهانت فرد همراه وزیر نیرو به یک خبرنگار در سیستان و بلوچستان!
در جریان آیین افتتاح طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان و زاهدان در منطقه دشتک که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، یکی از همراهان علی اکبر محرابیان برخورد زننده ای با خبرنگار و عکاس یکی از خبرگزاری‌ها داشته، وی را با توسل به زور به بیرون از سالن افتتاحیه هدایت کرده و پس از توهین و تهدید برای مدتی وی را در یک خودرو حبس می کند!

به گزارش دیار عیار، عدم رعایت اصول تشریفات از جانب دستگاه اجرایی متولی برگزاری مراسم در زمینه صدور آیدی کارت برای خبرنگاران و برخورد غیر قانونی فرد همراه وزیر نیرو باعث بروز این حرکت زننده شده است.

به گفته منابع آگاه، خبرنگار به رغم همراه داشتن لوگوی خبرگزاری برای احراز هویت خود قصد تماس با مدیرکل روابط عمومی استانداری را داشته است که متعاقب آن، فرد همراه وزیر که مشخص نشده از اعضای تیم حفاظت وزیر بوده یا خیر، گوشی همراه خبرنگار را گرفته و به جای نامشخصی پرتاب می کند.
با رفتن آن فرد خاطی، سایر افراد به خبرنگار اجازه تماس می دهند که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری، خبرنگار به سالن افتتاحیه باز می‌گردد.
فرد همراه وزیر نیرو مجدد خبرنگار را علی رغم این‌که هویت وی توسط مدیرکل روابط عمومی استانداری برای آن فرد محرز می شود، از سالن اخراج می کند، در این قائله میان فرد همراه وزیر و مدیرکل روابط عمومی استانداری تنش لفظی در در می‌گیرد که منجربه هُل دادن مدیرکل روابط عمومی استانداری توسط فرد خاطی می شود.

بی احترامی و محدود کردن فعالیت رسانه ای توسط تیم حفاظت مقامات، موضوع تازه ای نیست و گاه رسانه ای می شود، اما مادامی که فرد هویتش را اعلام نکرده، کارت شناسایی ارائه نداده و به رغم احراز هویت خبرنگار توسط یک مقام رسمی به بی احترامی خود ادامه داده، موضوع عجیبی است که باید پیگیری شود.